Go Eco

goeco_200px

…lämna bara fotspår..

Det är en självklarhet för mig att tänka på miljön i allt vad jag gör, det kommer från hjärtat. Jag är nu godkänd arrangör enligt ekoturismföreningens certifiering ”Naturens bästa”. Turen Iglootur i Saltoluokta och Skidturen i Muddus har fått detta kvalitetsmärke. Läser mer under naturens bästa.

Många av NatuLife`s turer sker i tallskogar i och omkring Jokkmokk. Vi nyttjar och värderar skogen mer än bara som virke; dessutom kan vi inte erbjuda dig som gäst fina skogsturer utan dem.

För var tionde gäst på kortare turer och för varje gäst på långturer, stödjer vi insamlingsstiftelsen, naturarvet, genom att köpa in en tall.

Vi väljer i största möjliga mån att använda lokala och lokalt producerade varor och tjänster. Vi stödjer och visar respekt för rennäringens behov av ett ostört bete för sina renar. Under känsliga perioder under året så underviker vi helt dessa störnings känsliga områden (t.ex kalvningsland, kalvmärkning och rensamling m.m).

Från 2011 klimatkompenserar vi alla bil/ skotertranspoter /bussresor m.m genom att köpa in 4 st utsläppsrätter i från naturskyddsförening. Inte för att köpa sig fri utan för att köpa upp kommande utsläpp så de aldrig sker. Då vi köper fler utsläppsrätter än vi “släpper ut”. Fokus ligger dock alltid på att minimera antalet transporter och resor som inte sker inom ramen för kollektiv trafik -en stor utmaning i en kommun som Jokkmokk med långa avstånd.

Sist men inte minst, så vet du väl att just du får 5% rabatt på våra ordinarie priser då du väljer att resa till oss med tåg.