Resevilkor

Turerna är bokade då vi erhållit 500 kr eller vid långturer  5 % i bokningsavgift. Slutbetalning för turer och event sker normala senast en dag innan avresadagen eller enligt överenskommelse.

För turer tillämpas , som Konsumentverket och Rese- och Turistindustrin i Sverige har träffat överenskommelse om. Du kan ladda ner villkoren från konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se

Särskilda villkor för arrangemang med NatuLife

Avbeställning

Nedanstående villkor gäller före Allmänna Resevillkor.

1. Vid avbeställning mer än 30 dagar före starten på turen ska deltagaren erlägga 5 % av arrangemangets pris.

2. Vid avbeställning 30 till 15 dagar före starten på turen ska deltagaren erlägga 25 % av arrangemangets pris.

3. Vid avbeställning 14 till 8 dagar före starten på turen ska deltagaren erlägga 50 % av arrangemangets pris.

4. Vid avbeställning 7 dagar eller senare före starten på turen sker ingen återbetalning av erlagt belopp.

Avbeställnings kostnaden reduceras med 50 % vid sjukdom mot uppvisat  läkarinintyg.

Lägg in texten här